0272217 17 85 - 0549 249 32 50  info@vefaozelegitim.com Mareşal Fevzi Çakmak Mah. Yurdunal Apt. Merkez / AFYON

Dikkat Dağınıklığı ve Hiperaktivite

Çocuklarda öğrenme güçlüğüne sebep olan, çeşitli problemleri beraberinde getiren dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu eğitimleri verilmektedir

Dikkat Dağınıklığı ve Hiperaktivite

Dikkat eksikliği ve çocuğun bir görevi gerçekleştirirken zorlanmasıyla kendini gösteren bir davranış bozukluğudur. DEHB çocukluk çağında başlar ancak yetişkinlikte de devam edebilir. Eğer zamanında ve düzgün bir şekilde tespit ve tedavi edilmezse sosyal, mesleki veya okul hayatını bozabilir.

Nedenleri

Hastalığın patogenezi tam olarak bilinmemektedir, ancak son araştırmalar bunun büyük olasılıkla genetik olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Beyin görüntüleme çalışmalarında ,DEHB’nin nörobiyolojik bir bozukluk olduğu teorisini destekleyen beyinde değişikliklerin varlığını kanıtlayan bulgular elde edilmiştir. Hipotezi destekleyen nörobiyolojik  bozukluklar aşağıdaki şekilde tarif edilmiştir:
– Beyin yapısındaki değişiklikler – nöroanatomik kanıt
– Dikkat, konsantrasyon ve aktiviteyi kontrol eden nörotransmitterlerin (dopamin ve norepinefrin)   işlev bozukluğu – nörokimyasal kanıtlar
– Bilişsel ve davranışsal ,duygusal tepkileri bastırmada zorluklara neden olan inhibisyon mekanizmalarından sorumlu beyin bölgelerinin (frontal lob) çalışmasında farklılıklar – nöropsikolojik kanıtlarla.

Alkol, tütün, ilaç ve diğer nörotoksik maddelere anne karnında maruz kalma sonucunda DEHB geliştiğine dair hipotezler de vardır. Bunlar DEHB riskini artırır.
Beslenme teorisine göre, şeker veya gıda katkı maddeleri (renklendirici ve koruyucu) tüketiminin hiperaktiviteden sorumludur ama bu bilimsel çalışmalarda anlamlı sonuçlar vermemiştir .

Risk Faktörleri

Araştırma DEHB ebeveynlerden çocuklarına genetik geçişli olduğunu göstermiştir. DEHB’nin orataya çıkması için, genetik faktörlerin çevresel faktörler(psikososyal) ile ilişkili olması gerekir.Yani DEHB  biyopsikososyal bağlamda ortaya çıktığı söylenebilir. Ebeveyn-çocuk etkileşimi DEHB’nin ortaya çıkmasındaki çevresel faktörlerden biridir ;örneğin stresli bir aile ortamı DEHB nin oluşumunu kolaylaştırır.

Belirtileri

DEHB temel belirtileri şunlardır:
– Bir görevi gerçekleştirirken dış uyaranların kolayca neden olduğu  konsantrasyon zayıflığı ile karakterize dikkatsizlik
– Dürtüsellik Çocuğun sonuçlarını dikkate almadan riskli faaliyetlere katılımı

– Hiperaktivite / ajitasyon ve uygunsuz davranış.

Dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik gibi belirtiler okulöncesi çocuk için normal çocuk davranışının bir parçasıdır. Bu yaşa özgü normal davranış ile DEHB yi ayırt etmek zordur. DEHB nedeniyle 6-12 yaş arasındaki  çocuklar ve ergenler akademik anlamda zorluk çekmektedir. Bu dönemde yetişkinlerin (ebeveyn ve öğretmenler)   bağımsızlık, özerklik ve sosyal işlevsellik açısından beklentileri de artmaktadır.Bu nedenle DEHB nin olumsuz etkileri de daha göze çarpar.  Bunlar:
– Sınavlar ve yetenek testlerinde düşük puanlar
–  Organizasyon ve planlama gibi öğrenme becerilerinin zayıf olması
– Sosyal ilişkilerde sorunlar
– Akranları tarafından reddedilen olumsuz öz-imaj ve izlenim.

Eğitim Programlarımız

Özel Öğrenme Güçlüğü

Dil ve Konuşma Eğitimi

İşitme Güçlüğü Destek Eğitimi

Mental Reterdasyon

Dikkat Dağınıklığı ve Hiperaktivite

Bireysel ve Grup Eğitimi

Gelişimsel Tarama ve Değerlendirmeler

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Aile Eğitimi

İletişim Bilgileri

Mareşal Fevzi Çakmak Mah. Yurdunal Apt. Merkez / AFYON

info@vefaozelegitim.com

0272217 17 85 - 0549 249 32 50

İletişim Formu